privacyreglement

Welk soort persoonsgegevens gebruik ik

 • Contactgegevens
 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens

Waarvoor verwerk ik deze persoonsgegevens

 • Adviseren financieel product
 • Relatiebeheer
 • Versturen nieuwsberichten

Wanneer mag ik uw persoonlijke gegevens verwerken

 • Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van mijn overeenkomst met u
 • Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op mij rusten
 • Als dit toegestaan is in kader van mijn bedrijfsactiviteiten, waarbij ik uiteraard uw belang in acht neem
 • Als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens

 • Zolang ik deze nodig heb, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst
 • Gedurende de wettelijke bewaartermijn die voor mij geldt

 

Hoe beveilig ik uw gegevens

 • Ik zorg voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

 

Wat moet u nog meer weten

 • Klachtrecht: U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl