Tagarchief: dft

Nieuw kabinet.

Het eerste dat ik zag is dat het nieuwe kabinet de jubelton wil afschaffen. Jammer dan er valt weinig meer te jubelen. Hoewel, je mag nog steeds een ton storten, maar dan is het niet meer belastingvrij voor de ontvanger.
Maar niet getreurd, Kijk in het artikel van Dhr Loendersloot, notaris en DFT-colunmist. Er zijn nog steeds enkele manieren om belastingvrij te storten. Als u nu een gedeelte van het geld overmaakt naar iemand die u de 100.000 gunt, heeft de ontvanger nog tijd genoeg om het te besteden. Het totale bedrag moet dan vóór 31 december 2023 gestort zijn envoor 1 januari 2025 besteed zijn. Wel moet er aan alle andere regels voldaan zijn.

AMSTERDAM – Het nieuwe kabinet wil de jubelton afschaffen. Maar ouders die hun kind een flinke som geld willen schenken voor de aankoop van een woning, kunnen van deze belastingvriendelijke regeling blijven profiteren door de centen in delen over te maken.

Dat stelt Ernst Loendersloot, notaris en DFT-columnist. Vaders en moeders die de komende jaren van de jubelton gebruik willen maken, krijgen van hem de tip om in 2022 alvast een eerste bedrag aan hun zoon of dochter te schenken.
„Vervolgens dien je de aangifte voor de schenkbelasting in en doe je daarbij een beroep op de verhoogde vrijstelling van de jubelton”, legt Loendersloot uit. „Dan mag je namelijk in de twee daaropvolgende kalenderjaren 2023 en 2024 het bedrag aanvullen tot €105.000.”
Het kind moet de volledige schenking wel voor 1 januari 2025 in zijn of haar huis hebben gestoken. „Ook mag de ontvanger nog geen 40 jaar zijn wanneer die de laatste termijn ontvangt. Als je aan deze voorwaarden voldoet, heb je dus geen last van de voorgenomen afschaffing van de bijzondere vrijstelling”, benadrukt de notaris.

Onduidelijk

Het is nog onduidelijk wanneer het nieuwe kabinet een einde wil maken aan de jubelton. Volgens Loendersloot is het wet-technisch sowieso niet mogelijk om deze fiscale vrijstelling voor 2023 af te schaffen.
Ouders mogen hun zoon of dochter nu nog maximaal €105.302 belastingvrij schenken voor de aankoop van een woning, mits het kind tussen de 18 en 40 jaar is. Deze jubelton mag ook gebruikt worden voor een verbouwing, het aflossen van de hypotheek of de afkoop van erfpacht.

Opjagen

In de praktijk blijkt deze belastingvriendelijke regeling echter de huizenprijzen extra op te jagen. Ook vinden sommige mensen het niet eerlijk dat het voor kinderen met kapitaalkrachtige ouders gemakkelijker is om een woning te kopen.

Critici vragen zich echter af of het afschaffen van de jubelton veel zal opleveren. Veel rijke ouders zullen dan alsnog grote bedragen aan hun kind schenken en de schenkbelasting voor hun rekening nemen. Ook hebben zij nog steeds de mogelijkheid om een hypotheek te verstrekken aan hun zoon of dochter, waarbij zij de maandelijkse hypotheeklasten weer kunnen terugschenken aan hun kroost.

Hoewel vooral ouders en ook grootouders gebruikmaken van de jubelton-regeling om geld belastingvrij te schenken aan hun (klein)kind, staat deze eveneens voor anderen open. „Denk aan iemand die een geliefde neef, nicht of een niet-familielid wil helpen bij een woningaankoop”, stelt Loendersloot.

Kerstdiner

Nu de afschaffing van de jubelton omzeild kan worden door de schenking over drie jaar uit te smeren, verwacht de notaris dat dit onderwerp in diverse families aan de orde kan komen tijdens de feestdagen. „Dit kan een heel leuke zijn voor bij het kerstdiner.”Op 1 januari van ieder jaar kijkt de belasting wat uw vermogen is. Daar wordt bij alle instanties dan rekening mee gehouden. Dus als u op 2 januari uw spaarpot drastisch leegmaakt, dan is het voor 2022 te laat.